Reklamacja

Pamiętaj! Drewno jest podatne na działanie zewnętrznych czynników np. ciepło, wilgoć, których wpływ może skutkować odkształceniami, pęknięciami, zmianą koloru czy odpryskami kory. Są to naturalne procesy, na które my, nie mamy wpływu.

Prosimy, wziąć to pod uwagę przed przystąpieniem do procesu reklamacji.

Proces reklamacji:

  1. Prześlij do nas na email: kontakt@pracowniaserow.pl dokładny opis zaistniałego problemu. Jeżeli to możliwe, dołącz zdjęcia.
  2. Wyślij do nas reklamowany Produkt.
  3. Po otrzymaniu wszystkich informacji max do 14 dni, ustosunkujemy się do reklamacji.